Kontroly ČIŽP ukazují na nelegální přimíchávání karcinogenních látek do propan-butanu pro spotřebite

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 14/2023, vloženo dne 14.12.2023

[Stálý odkaz na článek]

Česká inspekce životního prostředí v roce 2023 zkontrolovala sedm společností, které jsou na trhu se zkapalněným ropným plynem (propan-butanem nebo LPG). Při těchto kontrolách bylo zjištěno několik porušení chemických předpisů. Nejzávažnější porušení spočívala v tom, že některé společnosti přimíchávaly butan-butenovou směs, klasifikovanou jako karcinogen a mutagen, do propan-butanu určeného pro použití běžnými spotřebiteli. Tuto směs lze však dle předpisů používat jen jako topné médium v průmyslu nebo jako meziprodukt pro výrobu chemických látek. Za toto jednání hrozí společnostem pokuty ve výši až jednoho milionu korun. Jedná se o prvotní informaci pro veřejnost, následovat budou řízení o přestupku se společnostmi, které porušily chemické předpisy (nařízení REACH). O dalších krocích v tomto případu bude ČIŽP včas informovat.
Nejzávažnější zjištění se týká společností Tempo gas a.s. a KRALUPOL a.s., které přimíchávaly do propan-butanu pro spotřebitelské použití butan-butenovou směs v rozporu s jejím určeným použitím (tato směs se smí používat v průmyslu, v žádném případě do směsí určených pro běžné spotřebitele).
Butan-butenová směs (nazývaná také jako Rafinát II) je mimo jiné klasifikovaná jako mutagenní (s větou H340: Může vyvolat genetické poškození) a karcinogenní (s větou H350: Může vyvolat rakovinu). Tuto nebezpečnost způsobuje obsah látky 1,3-butadienu. Mutagenitou v zárodečných buňkách se rozumějí dědičné genové mutace, včetně dědičných strukturních
a numerických chromozomových aberací v zárodečných buňkách, k nimž dojde po expozici látce nebo směsi. Karcinogenitou se rozumí vyvolání rakoviny nebo její zvýšený výskyt, k nimž dojde po expozici látce nebo směsi.
Touto problematikou se zabývá také senátorka Ing. Jaromíra Vítková, která okomentovala výsledky kontrol ČIŽP takto: „Z výsledků kontrolní akce je patrné, že v dodavatelských řetězcích propan-butanu může docházet k rizikovému jednání. Tato záležitost je nesmírně důležitá, neboť se dotýká běžných spotřebitelů i životního prostředí. Apeluji na všechny firmy podnikající v tomto odvětví, aby dodržovaly platné předpisy a chránily především lidské zdraví.“
Na základě uvedených zjištění bude ČIŽP v roce 2024 pokračovat v namátkových kontrolách zkapalněných ropných plynů a jejich analýzách na obsah karcinogenních a mutagenních látek.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové
Kontaktní údaje:
Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1 E-mail: vitkovaj@senat.cz
Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice Web: www.jaromiravitkova.cz
Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko FB: Jaromíra Vítková senátorka
Mobil: +420 606 836 349 Twitter: Jaromíra Vítková


Všechny články z tohoto čísla (14/2023):

Rubrika: Zpravodajství
Boskovice mezi otevřenými městy
Budoucí podoba sportovního areálu Červené zahrady v Boskovicích
Historie četnictva v muzeu
I letos se na Masarykově náměstí potkaly stovky příchozích
Nová technika pro porodnici
Petice proti rozdělení ZŠ Boskovice
Plánují modernizaci čistírny
Pořadatelé Štědrodenní polévky dobré vůle ve Velkých Opatovicích změnili účel veřejné sbírky
Tříkrálová sbírka pomáhá přímo lidem v regionu
V Blansku postaví nový bazén
V Lysicích dokončili obnovu zámecké zahrady
V Moravském krasu vysadili další stromy
V Nemocnici Boskovice může od ledna dojít k omezení dětské pohotovostní služby
Vánoční polévky přináší setkání i podporu dobré věci
Vlakové spoje na Brno doznávají změn
Získají podlahu na cvičení

Rubrika: Kultura
Cenu Františka Halase získal Alexandr Pech

Rubrika: Sport
BOSKOVICE VYHRÁLY POPRVÉ V HISTORII 1. LIGU DRUŽSTEV VE ŠPRTCI
BOSKOVIČTÍ ODVEZLI Z MČR BRONZ A ZLATO
Děti ukázaly rodičům, jak vypadá aikido
Tréninky izraelské sebeobrany kapap czech pro mládež a dospělé

Rubrika: Napsali nám
Kontroly ČIŽP ukazují na nelegální přimíchávání karcinogenních látek do propan-butanu pro spotřebite
Vážení zákazníci, přátelé, kamarádi,